Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten skal beskrive eiendommens tekniske tilstand, og eventuelle vedlikeholdsbehov.

Rapportens hensikt er å begrense konflikter i etterkant av boligsalg, og er av den grunn en meget grundig rapport som tar for seg alle byggets deler, konstruksjon, størrelser og teknisk tilstand.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Erfaring og trygghet

Over 30 års erfaring som murmester