Byggelånskontroll

Vi gjennomfører kontroll av kvalitetsikringssystem, prosjektering og utførelse i byggetiltak. Dette er kontroller som skal gjennomføres av en part som er uavhengig av utførende og prosjekteringsansvarlig.

Vi tar oss av byggelånskontroll, og all kontakt opp mot banken.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Erfaring og trygghet

Over 30 års erfaring som murmester