Tjenester

Næringstakst

Vi utarbeider takst på næringseiendom. For å sikre en korrekt takst, har vi tilegnet oss spesialkompetanse på området, og har en internasjonalt godkjent utdannelse fra Tegova

Verditakst

En verditakst brukes gjerne ved eierskifter der begge partner kjenner boligen godt, eksempelvis arv/skifte eller skilsmisseoppgjør.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten skal beskrive eiendommens tekniske tilstand, og eventuelle vedlikeholdsbehov.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en tilstandsrapport med ekstra fokus på eierskiftesituasjoner.

Skade og reklamasjonstaksering

En skadetakst blir gjennomført når en eiendom er påført skade på grunn av ytre påvirkning. Reklamasjonstaksering trengs når man avgjør feil eller mangler.

Uavhengig kontroll

Vi gjennomfører kontroll av kvalitetsikringssystem, prosjektering og utførelse i byggetiltak.

Byggelånskontroll

Vi tar oss av byggelånskontroll, og all kontakt opp mot banken.

Forhåndstakst

En forhåndstakst skal beskrive en eiendoms fremtidige verdi.

Erfaring og trygghet

Over 30 års erfaring som murmester