Priser

Næringstaksering med verdi

Pris etter nærmere avtale

Verdi og lånetakst

Leilighet mindre enn 60m2
Pris: kr. 4 000,-
Leilighet større enn 60m2
Pris: kr. 5 000,-
Enebolig mindre enn 100m2
Pris: kr. 5 500,-
Enebolig større enn 100m2
Pris: kr. 6 000,-

Tilstandsrapport

Leilighet mindre enn 60m2
Pris: kr. 10 000,-
Leilighet større enn 60m2
Pris: kr. 12 000,-
Enebolig mindre enn 120m2
Pris: kr. 15 000,-
Enebolig større enn 120m2
Pris: kr. 17 500,-

Boligsalgsrapport

Leilighet mindre enn 60m2
Pris: kr. 10 500,-
Leilighet større enn 60m2
Pris: kr. 12 500,-
Enebolig mindre enn 120m2
Pris: kr. 15 500,-
Enebolig større enn 120m2
Pris: kr. 18 000,-

Skade og reklamasjonstaksering

Timepris
Pris: kr. 1 500,-

Uavhengig kontroll

Pris etter avtale
Timepris ved skaderapport
Pris: kr. 1 500,-
Kilometerpris ved timebasert arbeid
Pris: kr. 6,-
Prisene er inklusiv merverdiavgift.
pencilphone-handsetmap-marker