Forhåndstakst

En forhåndstakst skal beskrive en eiendoms fremtidige verdi. Den baserer seg på planlagte tiltak, og bruker dette til å vurdere den fremtidige verdien.

Det er ikke takstmannens oppgave å vurdere om tiltaket er gjennomførbart, utelukkende en vurdering av tiltakets effekt på markedsverdien. Eksempler på tiltak er blant annet husbygging, tinglysing, seksjonering eller deling av tomt.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Erfaring og trygghet

Over 30 års erfaring som murmester