Næringstakst

Vi utarbeider takst på næringseiendom. For å sikre en korrekt takst, har vi tilegnet oss spesialkompetanse på området, og har en internasjonalt godkjent utdannelse fra Tegova – som følger internasjonale standarder for næringstakst.

Alt vi takserer er basert på EVS-standard (European Valuation Standards), og er tilpasset utenlandske oppkjøpere

Våre takster baseres blant annet på leieinntekter, en kontantstrømanalyse, teknisk verdi, avkastningskrav,  sammenlignende salgsverdier, leiekontrakter og markedsleie i området.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Erfaring og trygghet

Over 30 års erfaring som murmester