Skade og reklamasjonstaksering

Skadetaksering

En skadetakst blir gjennomført når en eiendom er påført skade på grunn av ytre påvirkning.

Her er det viktig for oss å ivareta eieren av skadet eiendom, samtidig som man skal forholde seg til forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene.

Vi koordinerer normalt sett aktivitet mellom eier, forsikringsselskap og håndverkere som skal utbedre skader.

Reklamasjonstaksering

Ved kjøp av bolig, enten den er ny eller gammel – så vil det av og til finnes elementer som må vurderes som feil eller mangler.

En takstmann er en uavhengig part, som vurderer om det man reklamerer på er en feil, et avvik eller en skade. Og i hvilken grad det skal eller kan utbedres innenfor gitte rammer.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Erfaring og trygghet

Over 30 års erfaring som murmester