Priser

Næringstaksering med verdi

Pris etter nærmere avtale

Verdi og lånetakst

Leilighet mindre enn 60m2

Pris: kr. 4 000,-

Leilighet større enn 60m2

Pris: kr. 5 000,-

Enebolig mindre enn 100m2

Pris: kr. 5 500,-

Enebolig større enn 100m2

Pris: kr. 6 000,-

Tilstandsrapport

Leilighet mindre enn 60m2

Pris: kr. 5 500,-

Leilighet større enn 60m2

Pris: kr. 6 500,-

Enebolig mindre enn 120m2

Pris: kr. 9 500,-

Enebolig større enn 120m2

Pris: kr. 10 500,-

Boligsalgsrapport

Leilighet mindre enn 60m2

Pris: kr. 6 500,-

Leilighet større enn 60m2

Pris: kr. 7 500,-

Enebolig mindre enn 120m2

Pris: kr. 10 500,-

Enebolig større enn 120m2

Pris: kr. 12 000,-

Skade og reklamasjonstaksering

Timepris

pris kr. 1050,-

Uavhengig kontroll

Pris etter avtale.

Timepris ved skaderapport

Pris: kr. 1 050,-

Kilometerpris ved timebasert arbeid

Pris: kr. 5,-

Prisene er inklusiv merverdiavgift.

Erfaring og trygghet

Over 30 års erfaring som murmester